EĞİTİM SEN 3 NO’LU ŞUBE DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Emel Yuvayapan – DEÜ GSF
Ahmet Aydın Arı – DEÜ İİBF
Mehmet Özyiğit – DEÜ İİBF