EĞİTİM SEN 3 NO’LU ŞUBE DİSİPLİN KURULU ÜYELER

Esin Çamlıbel – DEÜ İİB
Ümit Akıncı – DEÜ Fen Fak
Engin Gündüz – DEÜ Kütüphane